zobrazit a skrýt hledání na webu
OBRAZY

Mikrosvět

K O N T A K T:
ak.mal. Jiří JIRKA
Plynární 31
170 00 Praha 7
Czech republic (CZ)
telefon:
+420728372246
E-mail: 
jirkart@atlas.cz
KOMENTÁŘE1817
1
Text
Zde můžete zanechat komentář
 
KódOpište, prosím, kód:
 
1
2
3
 4   Doporučeno
5
6
7
8
9
10
11
12
13
 14    Pozn
15
16
17
18
19
20
 21    Pozn
22
23
24
25
K O N T A K T:
ak.mal. Jiří JIRKA
Plynární 31
170 00 Praha 7
Czech republic (CZ)
telefon:
+420728372246
E-mail: 
jirkart@atlas.cz
SEZNAM IKON:
   
Titulní
strana
   Otevřít
Zavřít / Konec ...
 Zavřít / Přejít ...
  
Tlačítka směru
  Info (obrázek, komentáře)
Hledání na webu
Pozor ... !!!
Doporučeno / Prezentace
  Zobrazit / Skrýt náhledy
   Styl stránky (Obrazy, Variace)
Poslat odkaz
 POZN: Prosím, věnujte pozornost těmto ikonkám   . Obsahují informace a odkazují také
na poznámku, komentář, na variace, nebo na další obrázky ...
 V částech obrazy je možné si zvolit barvu pozadí.
 Upozorňuji rovněž, že tyto webové stránky podléhají autorskému zákonu a veškeré využití jejich           obsahu bez povolení autora je trestné
Zavřít
Toto je kopie originálu ... původní kresby. Bohužel, dnes už neumím přesně najít a identifikovat oblast, kam jsem se ponořil; tehdy mě to vůbec nepřipadalo důležité ... Vím, že to bylo někde u kraje ...
Při přiměřeně pozorné prohlídce zvětšení tohoto obrazu (minimálvě do nového okna bez menu atd.) je jasné, že je možné pokračovat ještě dál a dál ... a vnikat pod a mezi jednotlivé části. Mě ale zaujal zvláštní půvab chaosu prvků a výběr motivů a abstraktních zákoutí. Při troše shovívavosti a fantazie lze zaznamenat vzdálenou podobnost s nakupením ledových krystalů ... (jak jsou k vidění pod mikroskopem)

Přízračná džungle tohoto obrazu je přímo pod povrchem v červeně orámované části skici vnímavé harfenistky ... Nyní zatím váhavě přešlapuji s otázkou: co asi je v temných prohlubních mezi zjevenými nitkami (asi) šrafury. Je velmi pravděpodobné, že po odkrytí dalších vrstev, sedí tam jistá Alenka s falickými předměty z jadeitu v ruce pravé, zatímco ručkou levou s jointem ubaleným z vetché stránky svatých knih, lehce kyne na pozdrav. Něco v tom smyslu, jakože už bylo na čase ...

Obrazy v této galerii vznikly docela zajímavými postupy filtrování, zvětšování a rozkladu světla a jsou výsledkem vstupu, či přímo průniku, do zdánlivě dvojrozměrných kreseb. Náhle se zjevuje úplně nový, netušený a úžasný svět, neviditelný a skrytý kdesi uvnitř v útrobách a pod povrchem. Překvapující nejen dynamikou, vrstvami a zvláštní perspektivou, ale je s podivem, jak téměř vždy i jedinečnou krásou ... (Zcela to svádí k myšlence, že kořeny estetiky ani tak netkví ve vnímání v intencích zákona pregnance či v prenatální zkušenosti - kromě hudby, která je snad formována přímo tímto zážitkem - ale jsou významnou vzpomínkou a instinktem prvků mikrokosmu. Jakousi ozvěnou dřevního zážitku hmoty (nebo boží vůle) ve své prapůvodní struktuře; kdy termíny jako mikro jsou ovšem při absenci rozměrů i měřitelnosti jen ilustrativním pojmem ...)

Další poznámky přímo k obrazům jsou zatím u obr. 1., 14., 21.